Comunicat Bepco, 07.04.2016

Comunicat Bepco, 07.04.2016

 

Ca urmare a întrunirii Consiliului Local din 6 aprilie 2016, având pe ordinea de zi, printre altele și ”Proiectul de hotarâre privind aprobarea acoperirii din bugetul local a pierderilor de natură financiară înregistrate de S.C. Tetkron S.R.L., rezultate din exploatarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, aferente anului 2015”, rezoluția adoptată a fost defavorabilă brașovenilor racordați la sistemul centralizat. Mai exact sursa fondurilor necesare stingerii restanțelor acumulate de Tetkron SRL (minim 13,3 milioane lei) nu a fost asigurată din cauza neaprobării pierderilor.

Ca urmare a neasigurarii fondurilor necesare achitarii furnizorului de gaz natural in data de 7 aprilie , orele 14:00 centralele Bepco au incetat sa produca energia termica, in acord cu preavizul transmis conform contractului dintre Bepco si Tetkron.

Azi, 7 aprilie, orele 14:00, preavizul de sistare a alimentării cu gaze naturale emis de Engie și-a produs efectele. Livrările de gaz natural – combustibilul centralelor Bepco – au fost oprite și implicit, producția de energie termică a SC BEPCO SRL a încetat.

În prezent, Bepco are de recuperat în regim de urgență 20 milioane lei de la Tetkron și trebuie să plăteasca 14,8 milioane către furnizorul de gaz.

Înca din ianuarie 2016, Bepco a inițiat demersuri în scris către Tetkron și factorii decizionali din cadrul Municipiului Brașov (proprietarul sistemului de termoficare), pentru a preveni situația de azi. Toată corespondența dintre părți poate fi accesată la adresa http://bepco.ro/ro/sistemul-de-termoficare/

Primul preaviz emis de Engie a fost în 3 martie, fiind în mod repetat amânat ca urmare a întâlnirilor dintre părți și a adreselor Municipiului Brașov. Soluția pentru plata parțială a datoriilor societății Tetkron, avansată de reprezentanții acesteia și ai Municipiului, a constat în utilizarea sumelor provenite din viitoarea acoperire de către acționar, Municipiul Brașov, a pierderilor aferente anului 2015.

În 4 aprilie Bepco adresează o scrisoare deschisă membrilor Consiliului Local Brașov (și spre știința Instituției Prefectului Brașov), atașată prezentului comunicat, prin care reitereaza consecințele asupra SACET Brașov, în cazul aplicării măsurilor din preavizul de sistare a furnizării energiei termice.

Ieri, membrii Consiliului Local s-au abținut în unanimitate de la votarea fondurilor pentru plata restanțelor, lăsând de astăzi consumatorii fără căldură și apă caldă.

Municipiul Brașov, proprietarul serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică  trebuie, conform responsabilităților legale, să găsească rapid soluția pentru revenirea la normal a situației din casele tuturor abonaților săi.

Vă stăm la dispoziție pentru mai multe detalii sau orice alte întrebări.

Echipa Bepco