Energie Termica

Producția energiei termice are loc în agregatele de cogenerare. Generatoarele electrice sunt puse în mișcare de motoare cu ardere internă, în 4 timpi, cu 20 sau 24 de cilindri,motoare alimentate cu gaz natural. Gazele rezultate în urma procesului de ardere sunt evacuate la schimbătoarele de căldură, apoi la atenuatorul de zgomot și, în final, la coșul de dispersie.

Schimbătoarele de căldură recuperează, practic, căldura disipată de motorul cu ardere internă. Aceasta este folosită pentru încălzirea apei destinate circuitului de termoficare a orașului. Echipamentele Bepco sunt dotate cu mai multe tipuri de schimbătoare de căldură, plasate în așa fel încât eficiența să fie maximă.

Cele mai bune sisteme de încălzire a orașelor sunt cele bazate pe încălzirea centralizată. În condițiile liberalizării prețului la gaze, încălzirea cu ajutorul centralelor individuale va deveni foarte scumpă. De asemenea, sistemele individuale – centrale murale, sobe cu gaz, convectoare – sunt mai puțin sigure și poluează. Un sistem bun de încălzire centrală, fără pierderi pe rețea, va fi întotdeauna mai ieftin, mai sigur și mai ecologic. Acesta este motivul pentru care politicile energetice ale Uniunii Europene susțin încălzirea centralizată și, acolo unde este cazul, susțin rebranșarea.

La Brașov, după ani de încurajare de desprinderii de sistemul centralizat și de probleme cauzate de lipsa de eficiență a CET, a început un proces de modernizare și eficientizare a sistemului de încălzire centralizată. CET Brașov a fost închis, Consiliul Local a înființat o firmă de transport și distribuție a agentului termic – Tetkron –, și a început investițiile în reducerea pierderilor din rețea. Pentru că a devenit o companie eficientă și produce energie electrică la un preț corect și avantajos, Bepco a devenit partener al Municipiului Brașov în asigurarea energiei termice necesare sistemului centralizat de termoficare. În urma acestui parteneriat, costul  Gigacaloriei a scăzut in medie cu 60% față de perioada anterioară.

Alături de Consiliul Local și de Tetkron, Bepco susține rebranșarea locuințelor din Brașov la sistemul centralizat de încălzire. Aceste sisteme sunt eficiente, ieftine, sigure și prietenoase cu mediul. Prin susținerea sistemului de încălzire centrală și prin promovarea rebranșării, Brașovul se alătură unor mari orașe europene ca Berlin, Viena, Praga, Linz, Lyon, Nantes.