TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

1. Prevederi generale

Un „cookie” este un fragment mic de text creat în browser-ul de website pe care îl accesați. Cu  ajutorul său, website-ul reține informații despre vizita dvs., de exemplu limba preferată și alte setări.  Acestea ne ajută să vă oferim o interfață prietenoasă pentru navigare și să fie mai simplu de utilizat.  Cookie-urile vor fi stocate pe dispozitivul dvs. de pe care accesați website-ul. 

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet  Explorer, Firefox, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware  și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul dvs.).  

Cookie-urile conțin informații care fac legătura între dvs. utilizatorul website-ului și un webserver  (website-ul nostru). Dacă accesați website-ul de mai multe ori, webserver-ul va citi informația  stocată anterior și vă va recunoaște la următoarea vizită. 

1.1.

Prezentul document conține termenii și condițiile („T&C”) în care puteți accesa și naviga  pe pagina de internet www.bepco.ro („Site-ul”), precum și în care vă puteți înrola și utiliza  platforma de pe Site privind istoricul de consum de energie la furnizorul dvs („Platforma”).

1.2

Aceste T&C guvernează raporturile contractuale dintre S.C. Bepco S.R.L , societate  comercială cu sediul central în Brașov, Strada Ghimbav, DN1 km174 +507, 507075,  înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cu nr. J08/170/2010  („Bepco”) și persoana care accesează/utilizează Site-ul și/ sau Platforma („Utilizatorul”).

1.3

Platforma reprezintă un spațiu virtual prin intermediul căruia Utilizatorii pot efectua  următoarele:  
  1. a) accesarea înregistrărilor situațiilor lunare generale privind consumul personal al  Utilizatorului la furnizorul de servicii de energie; 
  2. b) accesarea istoricului privind consumul real pentru fiecare Utilizator. 

1.4

 În cazul în care utilizați Site-ul în calitate de vizitator (fără înrolarea în Platformă) vom  considera ca ați acceptat prezentele T&C, în forma aplicabilă la acel moment. Pentru  evitarea oricărui dubiu, prezentele T&C se aplică oricărui Utilizator care utilizează Site-ul în calitate de vizitator, chiar dacă nu se înrolează în Platformă. 

1.5

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din T&C, inclusiv orice actualizare a acestora, vă  rugăm să încetați de îndată utilizarea Site-ului. 

1.6

Pentru a utiliza Platforma, Utilizatorii vor trebui să accepte prezentele T&C. Vom comunica  întotdeauna Utilizatorilor modificările T&C care privesc utilizarea Platformei; Utilizatorii  care nu își închid contul din Platformă în termenul indicat în notificarea de actualizare vor  fi considerați că au acceptat noile T&C.

2. Limitarea răspunderii

2.1

Utilizarea Site-ului și, după caz, a Platformei se face pe propria răspundere a Utilizatorului.  Bepco nu își asumă vreo răspundere pentru buna funcționare a Site-ului și/sau a Platformei,  conținutul și/ sau disponibilitatea Site-ului și/sau Platformei. Bepco nu este responsabil  pentru niciun prejudiciu, direct sau indirect, suferită de către Utilizator ca urmare a  accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe Site sau în Platformă, chiar dacă se  dovedesc a fi inexacte sau incomplete.

2.2

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate  terminalului de acces (de exemplu, dar fără a se limita la: laptop, tabletă, smartphone, calculator) de pe care este accesat Site-ul sau Platforma (după caz), precum și de orice alte  pierderi de date ce pot rezulta ca urmare a utilizării Site-ului sau a Platformei (după caz).

2.3

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Bepco în justiție  atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea Site-ului  și/sau a Platformei de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirect  sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de  judecată) și/sau alte răspunderi suferite în vreun fel sau provocate direct de Bepco ca  urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a prezentelor T&C.

2.4

Bepco își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă  conținutul Site-ului și/ sau facilitățile Platformei, după caz (incluzând dar fără a se limita  la: materiale informative, servicii, prețuri, oferte etc.), Utilizatorul declarând că acceptă  în mod expres prezenta clauză. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate în mod  tacit de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul și/ sau facilitățile  Platformei (după caz) după modificarea conținutului conform celor de mai sus.

2.5

În particular, Bepco exclude orice garanție că:

2.5.1

Site-ul sau Platforma (după caz) va funcționa fără întreruperi;

2.5.2

Platforma sau serverul care o pune la dispoziție nu conține viruși sau alte componente  dăunătoare;

2.5.3

Utilizarea sau rezultatele utilizării Platformei sau că informațiile puse la dispoziție pe Site  și/ sau Platformă sunt corecte, exacte sau sigure în orice alt fel.

2.6

Bepco nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru orice fel de disfuncționalități sau  dificultăți de utilizare a Platformei sau a oricărui Serviciu cauzate de modul de funcționare  a dispozitivelor IT folosite de Utilizator, de căderile de tensiune, disfuncționalități ale  rețelelor de comunicații și de alte probleme tehnice aferente echipamentelor/serviciilor  oferite de terțe persoane direct Utilizatorului și pentru care Bepco nu răspunde.

2.7

Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave, răspunderea Bepco va fi limitată la  daunele directe previzibile.

2.8

Excluderile și limitările de răspundere de mai sus nu vor fi aplicabile în cazul daunelor  rezultate din atingeri aduse vieții sau sănătății sau al încălcării prevederilor legale  obligatorii.

2.9

Bepco va putea, fără nicio notificare prealabilă, să elimine, să schimbe sau să adauge orice  informație sau funcționalitate pe Platformă, sau poate suspenda sau înceta (după caz)  conturile Utilizatorilor pe Platformă sau, după caz, orice funcționalitate de pe Platformă. 

3. Forța Majoră și Cazul fortuit

3.1

Bepco va fi exonerată total de răspundere pentru forță majoră sau caz fortuit.

3.2

Sunt considerate cazuri de forță majoră orice evenimente externe, imprevizibile, absolut  invincibile şi inevitabile. Astfel de evenimente vor include măsuri legale în situații de grevă,  măsuri oficiale luate de autorități, defecțiuni ale rețelelor de comunicații și ale portalurilor 

pagina 2 din 5 

altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, lipsa conexiunii  la internet, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel.

3.3

Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care  ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

4.1

Bepco deține toate drepturile de proprietate intelectuală aferente întregului conținut al  Site-ului, incluzând dar fără a se limita la: modalitatea de descriere a serviciilor sau  activității Bepco, imagini, concursuri și extrageri, grafică digitală etc. Prin continuarea  utilizării Site-ului, Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că  toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale  acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic folosite pe acest Site sunt mărci înregistrate  ale Bepco.

4.2

Conținutul, designul, structura, platforma software, precum şi orice alte materiale utilizate  în cadrul Site-ului sau al Platformei sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de  autor şi drepturile conexe. Drepturile patrimoniale de autor și/sau de drepturi conexe cu  privire la acesta aparțin Bepco. Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă  codul sursă al Platformei.

4.3

Mărcile, semnele, logo-urile (în mod colectiv „Mărcile”) afișate pe Platformă și/sau pe Site  aparțin Bepco, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate. Niciun conținut sau  secțiune a Platformei, precum și nicio trimitere sau referire la Site nu poate fi interpretată  ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza Mărcile sau un  derivat al acestora.

4.4

Bepco permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe Site exclusiv pentru uz personal, necomercial si doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală prezente în materialele de pe Site. Bepco oferă Utilizatorilor o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Platforma. Unicul scop al licenței este de a permite Utilizatorului să acceseze Platforma și/sau Serviciile, cu respectarea prevederilor din T&C.

4.5

Sunt strict interzise, de exemplu, dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, afișarea, derularea sau distribuirea publică, închirierea, împrumutul, utilizarea, comercializarea materialelor de pe acest Site, precum și crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma Site-ului. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site și/sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

4.6

Nerespectarea oricăreia dintre aceste obligații va conduce în mod automat la interzicerea dreptului de a utiliza Site-ul și, după caz, la încetarea contului pe Platformă, precum și la plata de despăgubiri.

5. Legea aplicabilă și jurisdicția

5.1

Prezentele T&C constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Bepco având ca obiect utilizarea Site-ului și/sau Platformei.

5.2

Prin utilizarea Site-ului Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României. Orice dispute sau litigii dintre Bepco și Utilizatori în legătură cu prezentele T&C vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.

5.3

Site-ul și/ sau Platforma pot fi accesate de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice permit acest lucru. Bepco nu oferă nicio garanție conform căreia Site-ul se supune legilor altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează Site-ul din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.

6. Soluționarea reclamațiilor

6.1

Reclamațiile Utilizatorilor în legătură cu Platforma și/sau Serviciile oferite de Bepco vor fi direcționate către Bepco prin folosirea datelor de contact prevăzute la Clauza 7 mai jos. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea reclamației. În cazul în care pentru soluționarea reclamației sunt necesare detalii suplimentare, termenul de soluționare va fi prelungit corespunzător și va curge de la data primirii tuturor informațiilor solicitate de Bepco.

7. Contact

7.1

Bepco poate fi contactată prin utilizarea următoarelor date de contact:
• adresă: sediu central, Brașov, Strada Ghimbav, DN1 km74, 507075″;
• e-mail: office@bepco.ro;
• telefon: +40268408812

7.2

Notificările destinate Utilizatorului vor fi transmise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator.

7.3

Utilizatorii vor putea contacta Bepco la adresa de e-mail prevăzută mai sus în cazul în care doresc să-și modifice datele de contact pentru primirea notificărilor. În caz contrar, comunicările se vor considera valabil efectuate la ultima adresă de e-mail furnizată Bepco.

8. Prevederi finale

8.1

Bepco își rezervă dreptul de a actualiza periodic prezentele T&C (de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al funcționalităților din cadrul Platformei).

8.2

Utilizatorii nu pot cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Bepco. Bepco poate cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C.

8.3

În cazul în care orice prevedere a prezentelor T&C este considerată de către o instanță competentă ca fiind contrară legii în orice privință, respectiva prevedere va fi eliminată din setul de T&C, iar celelalte prevederi ale T&C nu vor fi afectate.

8.4

Prezentele T&C reglementează exclusiv relația dintre Bepco și Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, T&C nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane.

8.5

Nicio prevedere a prezentelor T&C nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Bepco un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun/nicio drept, putere sau autoritate, expres/ expresă sau implicit/implicită, să o angajeze pe cealaltă.