INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR

S.C. Bepco S.R.L., înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cu nr. J08/170/2010 („Bepco” sau „Societatea”), dorim să vă informăm cu privire la modul în care vă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în calitatea dvs. de candidat pentru ocuparea unei poziții/ funcții în cadrul Bepco .

I. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Vom prelucra datele cu caracter personal (colectiv ”Datele”) pe care fie ni le oferiți dvs cu ocazia depunerii candidaturii pentru o funcție sau poziție în cadrul Societății, fie le generăm noi ca urmare a interacțiunii cu dvs sau din alte surse.

Datele includ:
• Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, fotografia (de exemplu fotografia din CV).
• Date de contact, cum ar fi numărul de telefon, e-mailul sau adresa dvs.
• Date referitoare la competențe profesionale și aptitudini, cum ar fi date privind studiile academice, experiența și calificările profesionale, competențele lingvistice și alte abilități ale candidaților necesare exercitării atribuțiilor de muncă. Putem prelucra, de asemenea, și informații din referințele/ recomandările emise de alți foști angajatori de-ai dvs.
• Date generate, cum ar fi diverse note, aprecieri, observatii ce au rezultat pe parcursul sau ca urmare a interacțiunii cu dvs.

II. DE CE VĂ PRELUCRĂM DATELE

1. Potențiala dvs angajare pentru poziția sau pozițiile vacante în cadrul Bepco

Folosim Datele dvs. pentru a evalua candidatura dvs. și pentru a lua o decizie privind angajarea dvs. în cadrul Bepco, indiferent dacă vizați o poziție pentru care a existat sau nu un anunț public de recrutare.

Nu este obligatoriu să ne furnizați Datele solicitate. Refuzul dvs. poate însă vă poate afecta candidatura, în sensul neluării în considerare sau, după caz, a încetării analizei acesteia.

Temei legal: interesul nostru legitim de a consulta Datele puse la dispoziție de dvs., precum și date din alte surse pentru a verifica veridicitatea informațiilor primite de la dvs., precum și faptul că dvs. corespundeți din toate punctele de vedere poziției pentru care ați candidat.

2. Apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime în cadrul unor proceduri judiciare și extrajudiciare

Vă putem prelucra Datele în contextul unor acțiuni, proceduri sau litigii pe care le inițiați dvs împotriva Societății sau, după caz, pe care le inițiază Societatea împotriva dvs.

Temei legal: interesul nostru legitim de a ne apăra si de a ne proteja drepturile si interesele în ipoteza unor incidente privind candidatura dvs., inclusiv dacă formulați diverse pretenții legate de procesul nostru de recrutare.

III. DE UNDE AVEM DATELE DVS?

Ca regulă, utilizăm Datele pe care dvs. ni le furnizați în mod direct, inclusiv prin intermediul website-ului (de ex. Datele din CV).

Putem obține și utiliza Datele dvs. și din surse externe (inclusiv baze de date externe), cum ar fi:
baze de date publice / motoare de căutare online;
autorități / entități publice sau întreprinderi private (de exemplu, agenții de recrutare, fostul angajator etc.).

IV. CUI DEZVĂLUIM DATELE?

Putem transmite sau dezvălui Datele dvs. către:
Consultanții noștri externi sau alți prestatori de servicii (cum ar fi avocați, auditori, notari etc.);
Autorități și instituții publice, în cadrul competentelor legale ale acestora.

Nu transferăm datele dumneavoastră în străinătate.

V. CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE?

Vom prelucra Datele pe durata desfășurării procesului de recrutare, plus o perioadă rezonabilă conform împrejurărilor.

În cazul în care nu ați fost selectat pentru poziția pentru care ați aplicat si nu v-ați dat acordul pentru candidaturi viitoare în cadrul altor poziții vacante în cadrul Bepco, vă vom arhiva Datele dvs. pentru o perioadă de 3 ani, pentru a ne putea apăra în cazul unor eventuale proceduri inițiate de dvs. sau, după caz, pentru a putea demara eventuale investigații sau alte proceduri relevante.
Dacă sunteți de acord să fiți luat în considerare pentru viitoare poziții vacante în cadrul Bepco, vă vom păstra în baza noastră de date pentru o perioadă de 6 (șase) luni de la data finalizării procesului de recrutare.

În cazul în care ați fost selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, vă vom prelucra Datele pe toată perioada raportului de muncă, plus o perioadă rezonabilă, în acord cu politica de prelucrare a datelor angajaților.

VI. CE DREPTURI AVEȚI?

Aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de rectificare sau actualizare a datelor: aveți dreptul la rectificarea, actualizarea sau completarea Datelor dvs., dacă acestea nu sunt exacte.

b. Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că Datele dvs. sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele dvs.), perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile dvs. specifice. De asemenea, puteți solicita o copie gratuită a Datelor pe care le prelucrăm.

c. Dreptul de opoziție: aveți dreptul, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în baza interesului nostru legitim, de a vă opune (din motive legate de situația dumneavoastră particulară) la prelucrarea pe viitor a datelor dvs. Opoziția dumneavoastră va fi analizată și prin raportare la temeiului nostru legitim specific aplicabil prelucrării.

d. Dreptul de ștergere: ne puteți solicita ștergerea Datelor dvs., iar Bepco va proceda la ștergerea acestora atunci când:
– Datele care vă privesc nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat;
– v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea în continuare a Datelor dvs. și nu mai putem prelucra aceste date pe baza altor temeiuri legale;
– Datele dvs. sunt prelucrate contrar legii.

e. Dreptul de restricționare a folosirii Datelor dvs.: puteți solicita ca prelucrarea anumitor Date care vă privesc să fie restricționată pe anumite, în cazurile prevăzute de lege.

f. Retragerea consimțământului: vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrare pe care ni l-ați acordat, și puteți bloca prelucrarea pe viitor dacă nu există niciun alt motiv să credem că putem să vă prelucrăm în continuare Datele dvs. în baza altor temeiuri legale.

g. Dreptul la portabilitate: puteți să ne cereți, în condițiile legii, să transferăm Datele dumneavoastră către un alt operator, dacă sistemul nostru este compatibil cu un astfel de sistem sau, după caz, să vă punem la dispoziție o copie accesibilă electronică a acestor date.

h. Formularea unei plângeri: puteți formula o plângere cu privire la prelucrarea noastră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau, după caz, la o altă autoritate competentă de la domiciliul / reședința / locul dumneavoastră de muncă / locul unde s-a produs o încălcare a drepturilor dumneavoastră.

Pentru a vă exercita oricare din drepturile de mai sus, cu excepția dreptului de a formula o plângere, puteți transmite o cerere prin următoarele canale:
transmiterea unui e-mail la protectiadatelor@bepco.ro;
telefonic, prin apelarea numărului +40268 40 88 12;
depunerea unei cereri scrise la sediul nostru central, la adresa: Brașov, Strada Ghimbav, DN1 km174 +507, 507075.
Ne vom strădui să vă răspundem într-un termen de o lună de la data primirii cererii dvs. Dacă prelucrarea cererii dvs. durează mai mult, vă vom înștiința în același termen în legătură cu momentul în care vă putem răspunde.