Energie Termica

Producția energiei termice are loc în agregatele de cogenerare. Generatoarele electrice sunt puse în mișcare de motoare cu ardere internă, în 4 timpi, cu 20 sau 24 de cilindri,motoare alimentate cu gaz natural. Gazele rezultate în urma procesului de ardere sunt evacuate la schimbătoarele de căldură, apoi la atenuatorul de zgomot și, în final, la coșul de dispersie.

Schimbătoarele de căldură recuperează, practic, căldura disipată de motorul cu ardere internă. Aceasta este folosită pentru încălzirea apei destinate circuitului de termoficare a orașului Brașov. Echipamentele Bepco sunt dotate cu mai multe tipuri de schimbătoare de căldură, plasate în așa fel încât eficiența să fie maximă.

Cele mai bune sisteme de încălzire a orașelor sunt cele bazate pe încălzirea centralizată. Sistemele individuale – centrale murale, sobe cu gaz, convectoare – sunt mai puțin sigure și poluează. Un sistem bun de încălzire centrală, fără pierderi pe rețea, va fi întotdeauna mai ieftin, mai sigur și mai ecologic. Acesta este motivul pentru care politicile energetice ale Uniunii Europene susțin încălzirea centralizată și, acolo unde este cazul, susțin rebranșarea.