POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

S.C. Bepco S.R.L., (“Bepco”), societate comercială cu sediul central în Brașov, Strada Ghimbav, DN1 km174 +507, 507075, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov cu nr. J08/170/2010, CUI RO26512802 este preocupată de asigurarea unei protecții adecvate a datelor dvs cu caracter personal și a vieții private atunci când utilizați web site-ul nostru.

Această politică de confidențialitate („Politică de confidențialitate”) se aplică pentru web site-ul www.bepco.ro  (“Site”) și este actualizată periodic. De fiecare dată când facem o modificare, o vom afișa pe Site-ul nostru web și vă vom informa în mod corespunzător. Prezenta Politică de Confidențialitate este aplicabilă începând cu data de 01.12.2023.

1. Aplicabilitate

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm în orice alt fel datele dvs. cu caracter personal atunci când vizitați Site-ul nostru sau utilizați serviciile oferite de Bepco prin intermediul Platformei online dedicată clienților Bepco („Platforma”).

Această Politică de Confidențialitate vizează și se adresează următoarelor categorii de persoane:

a) Utilizatorii Platformei

Utilizatorii sunt persoanele fizice care înregistrează și dețin un cont în cadrul Platformei, fie în nume personal (în cazul clienților persoane fizice), fie în numele și pe seama clienților Bepco (în cazul clienților persoane juridice). Platforma permite accesarea de către utilizatori  a istoricului de consum propriu  al clienților Bepco.

b) Vizitatorii Site-ului

Vizitatorii sunt persoane fizice (adulți și minori) care accesează Site-ul fără a deține un cont pe Platformă. 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Regulamentului UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

3. Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs cu caracter personal pentru:

a. Transmiterea de comunicări comerciale
Dacă v-ați înscris la newsletterele noastre, vă vom putea trimite materiale și mesaje publicitare pe canalele pentru care ați optat (e-mail sau SMS). De asemenea, dacă ați optat în acest sens, vă vom putea contacta telefonic prin operator uman.

Temeiul juridic: consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul pentru primirea de newslettere oricând doriți, fără ca aceasta să afecteze în vreun fel comunicările deja transmise.

b. Sondaje și studii de piață
Dacă ați optat în acest sens, vă putem transmite invitații pentru participarea la sondaje și studii de piață organizate de noi [sau de către partenerii noștri], inclusiv prin completarea de chestionare de feedback sau de cercetare a pieței.

Temeiul juridic: consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul oricând doriți, fără ca aceasta să afecteze în vreun fel invitațiile deja transmise.

c. Publicitate online

Paginile noastre vor afișa reclame, multe dintre ele fiind influențate de opțiunile selectate de dvs. și de preferințele de pe Site și de pe conturile conexe. De exemplu, folosind informațiile colectate prin cookies și alte tehnologii similare, putem să publicăm reclame care ar putea fi relevante preferințelordvs. (a se vedea, pentru detalii, Politica privind fișierele cookies – aici). Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs., evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Temeiul juridic: consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage  consimțământul pentru plasarea de cookies și alte tehnologii similare oricând doriți.

d. Încheierea, executarea și gestionarea relațiilor contractuale cu clienții
Vă putem prelucra datele dvs în scopul încheierii și executării contractelor de servicii, cum ar fi pentru furnizarea serviciilor și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor). În acest scop, vom prelucra următoarele categorii de date: , datele de identificare, datele de contact, datele bancare, date financiare (cum ar fi suma de plată, soldul restant etc.).

De asemenea, putem folosi datele dvs de contact (cum ar fi numărul de telefon sau adresa de e-mail) pentru a vă transmite diverse mesaje sau informări privind statusul sau diverse modificări în ceea ce privește serviciile pe care le-ați contractat de la noi.  Acestea pot include informații cu privire la modificarea termenilor și condițiilor aferente serviciilor noastre sau, după caz, întreruperea, expirarea sau suspendarea unor servicii, încetarea contractului, precum și informații privind soldul sau situația contului clientului.

Temeiul juridic: (i) încheierea și executarea unui contract – pentru clienții persoane fizice, respectiv (ii) interesul legitim: (a) de a încheia și executa contractul (și, prin urmare, de a prelucra datele persoanei de contact/ reprezentantului clientului – pentru clienții persoane juridice; (b) de a contacta clienții sau reprezentanții acestuia în vederea informării cu privire la diverse evenimente ce țin de serviciul contractat. sau (ii) îndeplinirea unei obligații legale, care îi revine operatorului Bepco (Art. 6, alin. (1), pct. c) GDPR).

e. Analize și statistici
Dorim să înțelegem cum funcționează Site-ul și Platforma noastră, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Temeiul juridic: interesul legitim al Bepco de a asigura și de a optimiza calitatea serviciilor oferite (Art. 6, alin. (1), pct. f) GDPR)

f. Furnizarea serviciilor prin intermediul Platformei
În scopul gestionării adecvate a Platformei, a contului dvs. și a funcționalităților disponibile în cont (inclusiv a manierei în care utilizați funcționalitățile din cont și respectați Termenii și condițiile). Datele pe care le prelucrăm în acest context includ:

– la înregistrarea ca utilizator în Platformă colectăm: nume, prenume, sau pseudonimul dorit, e-mail, adresa de domiciliu,

– date disponibile în Platformă, anume istoricul situațiilor lunare generale pe puncte de consum,

– date de autentificare în Platformă – detalii cu privire la utilizator și parola de accesare a contului, sugestii și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces în Platformă, loguri de acces

La încetarea contractului puteți să renunțați la contul dvs. prin trimiterea unui email la adresa distributie@bepco.ro.

Temeiul juridic: (i) încheierea și executarea contractului cu dvs.

– pentru clienții persoane fizice, respectiv (ii) interesul legitim de a încheia și executa contractul (și, prin urmare, de a prelucra datele persoanei de contact/ reprezentantului clientului)

– pentru clienții persoane juridice; respectiv (iii) interesul legitim al Bepco de a se conforma obligațiilor legale privind furnizarea anumitor informații către clineți, respectiv de a asigura implementarea adecvată a serviciilor oferite în cadrul Platformei.

g. Soluționarea cererilor, reclamațiilor, disputelor și litigiilor
Pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau interesele legitime, pentru a vă răspunde la diverse cereri sau reclamații (indiferent de canalul pe care le formulați), sau pentru a proteja interesele partenerilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care poate fi implicat Bepco, inclusiv orice proceduri desfășurate în fața oricăror instanțe sau instituții administrative, penale, arbitrale sau civile.

Temeiul juridic (i) îndeplinirea unei obligații legale, în cazul în care avem obligația de a dezvălui informații sau (ii) interesul legitim al Bepco de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar sau dezirabil, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal).

În cazurile în care prelucrarea datele dvs. cu caracter personal, în scopurile prevăzute anterior are ca temei juridic doar consimțământul dvs., vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dvs. cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail protectiadatelor@bepco.ro. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

4. Perioada de păstrare a datelor personale

Am implementat politici și reguli privind păstrarea datelor dvs. cu caracter personal care să respecte principiile de retenție a datelor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Termenele de păstrare sunt revizuite în mod periodic.

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare (i) durata până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului prelucrării, (ii) termenele prevăzute sau impuse de dispozițiile legale în materie, (iii) perioadele de prescripție aplicabile, (iv) impactul potențial asupra dvs. sau după caz, asupra Bepco dacă am șterge anumite date.  Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa protectiadatelor@bepco.ro.

Nu transferăm datele dvs în străinătate.

5. Securitatea datelor

În cadrul Bepco există echipe de securitate specializate care revizuiesc și îmbunătățesc, în mod constant, măsurile noastre de protecție împotriva accesului neautorizat, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii datelor dvs. cu caracter personal.

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului dvs.

6. De unde obținem datele dvs.?

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal:

Direct de la dvs, atunci când completați informațiile necesare pentru crearea contului sau, indirect, ca urmare a interacțiunii  dvs. cu reprezentanții noștri,  cu Platforma noastră sau cu Site-ul (după caz).

Spre exemplu, vom obține datele dvs. cu caracter personal atunci când: (i) vă înregistrați un cont în Platformă, sau (ii) ne contactați prin diverse canale sau solicitați diverse informații legate de serviciile oferite prin Platformă (inclusiv contul dvs.), (iii) utilizați Site-ul (și obținem astfel datele furnizate de cookies).

Atunci când primim datele direct de la dvs. vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că vă aparțin sau, după caz, aveți dreptul să le utilizați. În situația în care vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți datele altei persoane fără autorizare, vom lua măsuri pentru remedierea sau încetarea acestei situații. De exemplu, măsurile pot consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin.

7. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Putem transmite sau face disponibile datele dvs. cu caracter personal către:

a. Partenerii sau furnizorii noștri implicați în serviciile oferite prin intermediul Platformei – cum ar fi furnizorii de infrastructură IT.

b. Furnizorii implicați în serviciile de energie oferite – datele cu caracter personal pot fi accesate automat de către aceștia prin intermediul platformei online, prelucrarea fiind necesară pentru indexarea valorilor de consum ale fiecărui utilizator.

c. Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale, instanțele de judecată – dacă este necesar inclusiv dacă legea ne impune acest lucru ori, după caz, o terță entitate sau organizație – în cazurile în care această dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare.

d. În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv o autoritate de protecție a datelor). De asemenea, putem dezvălui informații cu alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal;

e. Consultanții cu care colaborăm (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora;

8. Întrebari, Sugestii și Reclamații?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu placere, prin:

•transmiterea unui e-mail la: protectiadatelor@bepco.ro
•telefonic, prin apelarea numărului de telefon: +40268 40 88 12
•depunderea unei cereri scrise la sediul nostru central, la adresa: Brașov, Strada Ghimbav, DN1 km174 +507, 507075 

9. Care sunt drepturile dvs.?

• Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele dvs., perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile dvs. specifice. De asemenea, puteți solicita o copie gratuită a datelor dvs pe care le prelucrăm.

• Dreptul de retragere a consimțământului
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa protectiadatelor@bepco.ro  cu subiectul „retragere consimțământ” și puteți obține astfel încetarea prelucrării datelor dvs pe viitor, dacă nu există niciun alt motiv pentru a se considera posibilă prelucrarea, în continuare, a datelor cu caracter personal, în baza altor temeiuri legale.

• Dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor;
Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal, inexacte sau incorecte, care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau neactualizate, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

• Dreptul la ștergea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțămantul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

• Dreptul la restrictionarea prelucrării;

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitații pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

• Dreptul la portabilitatea datelor;
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care (cumulativ):

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR;

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și un operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțământul dvs. explicit.

• Dreptul de opoziție
Aveți dreptul, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în baza interesului nostru legitim, de a vă opune (din motive legate de situația dvs. particulară) la prelucrarea pe viitor a datelor dvs. Opoziția dvs. va fi analizată și prin raportare la temeiului nostru legitim specific aplicabil prelucrării

• Dreptul de a formula plângeri
În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind protecția vieții private sau că Bepco vă prelucrează ilegal datele dvs cu caracter personal, puteți formula o plângere cu privire la prelucrarea noastră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la următoarele coordonate:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro
Pentru a evita posibile neînțelegeri, vă încurajăm totuși să ne scrieți întotdeauana pentru a fi în măsură să clarificăm situația.

Cum vă exercitați drepturile?
Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail protectiadatelor@bepco.ro.

10. Istoric versiuni